Firma Vodoinst v.o.s vznikla v lednu 1993 založena dvěma společníky instalatéry se zaměřením na služby pro obyvatele a firmy. V prvním časovém období jsme prováděli drobnější instalatérské práce v rámci rekonstrukcí drobných firem a bytů .Po třech měsících jsme dostali zakázku na bytový dům s rekonstrukcí veškerých rozvodů vody a odpadů a po této provedené akci jsme prováděli rekonstrukci sociálního zařízení fi. Dias s.r.o., dále v této firmě jsme prováděli úpravy ÚT, strojovnu pro chlazení strojů s chladící věží v uzavřeném okruhu, začali jsme provádět rozvody vody, odpadů, plynu a topení včetně dodávek materiálu včetně kotlů, otopných těles a zdravotní techniky. K těmto účelům jsme nejdříve otevřeli vzorkovou prodejnu, kde si zákazník vybral z nabízeného sortimentu zboží,k teré mu bylo na základě dohodnutých cen nainstalováno. Poptávky na provádění prací přibývalo a bylo nutné přijmout zaměstnance pro požadované práce. Postupně byly vytvořeny tři pracovní čety s dvěma pracovníky,které jsme vybavili auty a potřebným nářadím pro práci v terénu a základním montážním materiálem.Provádění nových instalací a oprav ve firmách např. Crytur s.r.o., Saint Gobein, SFS itec, Kamax, VVISS, internáty, školy apod. Vyžadovali tuto vybavenost i speciální technikou jako např. Strojní čištění kanalizací,inspekční kamera, mrazící zařízení a nové technologie bez nutnosti sváření plamenem, např. Final s.r.o. Příšovice, Ontex na Vesecku a jiné. Zároveň jsme rozšířili prodej zboží na prodejně se stálou pravidelnou otvírací dobou pro širokou veřejnost a montážní firmy, které nemají možnosti pro uskladnění materiálu a zboží. V současné době je nově otevřená prodejna v Přepeřích u Turnova s možností parkování pro zákazníky při nákupu zboží nebo sjednávání zakázek. Pro stálé zákazníky a zákazníky s vyšším odběrem poskytujeme po dohodě slevy, což platí i pro montážní firmy. V nově otevřené prodejně máme mimo jiné též vzorkovnu zdravotně technické instalace, obklady, dlažby, domácí vodárny, koupelnové doplňky a sortiment, který na požádání objednáme a dodáme v krátkých lhůtách. Jsme schopni provádět zednické a obkladačské práce menšího rozsahu při rekonstrukci nenších koupelen nebo bytových jader k uspokojení zákazníka a úplnosti provedených služeb. Dále zajišťujeme projekty, pro rozvody plynu,vložkování komínů,veškeré revize,spouštění plynových spotřebičů , pro kompletnost zakázky a spokojenost zákazníka.

Pro zákazníky kteří nakoupí zboží v naší prodejně provádíme servis a opravy vodovodních bateríí jak záruční,tak pozaruční servis s minimálními náklady na oprava informací o závadě a ekonomické výhodnosti opravy. Rádi též zákazníkům poradíme a provedeme konzultaci v našem oboru. Pracovníci provádějící montáže a opravy předkládají zákazníkovy montážní a materiálový list,kde vyznačí rozsah provedených prací,čas montáže a soupis spotřebovaného materiálu. Jsou povini provést úklid pracoviště,v bytech jsou povinni používat přezůvky a montážní list včetně soupisu materiálu předloží ke kontrole zákazníkovi, který po odsouhasení tyto listy podepíše. Při fakturaci pak zákazník tyto listy obdrží společně s fakturou jako nedílnou součást faktury.
Naším cílem a záměrem je provádět pro obyvatele a firmy města Turnova a jeho okolí co nejkvalitnější služby a přesvědčit zákazníky o tom,že jsme tu pro ně a chceme s nimi žít v dobrém soužití i přesto,že se vždy vše nepovede na jedničku,ale jsme pro každé řešení, které zákazníka uspokojí a odchází spokojen.

Za Vodoinst v.o.s

Grofová Pechánková